CORRECTIESLEUTELS

Oplossingen inoefening CD5


Hieronder staan de correctiesleutels van WO, thema veilig naar school deel 2

Hieronder staan de correctiesleutels van WO, thema afval

Oplossing rebus p 20:

Bomen, bloemen, dieren en mensen zouden niets liever wensen dan een landje fris en rein waar ze heel gelukkig kunnen zijn.


Hieronder staan de correctiesleutels voor de klokbundel


Hieronder staan de correctiesleutels voor Sterk Rekenwerk!

Heel belangrijk: de kinderen mogen dit zelf niet verbeteren, aangezien ze dan het juiste antwoord al gezien hebben. Dus de ouders duiden aan juist of fout. Wanneer het antwoord fout is gaan de kinderen weer zelf op zoek naar het juiste antwoord. Indien nodig kan je een tip geven.

Hieronder zie je bij de foto's de ontbrekende pagina's.